Konstitueringsmöte 22 april 2012

2012-09-28

Efter årsmötet fredagen den 24 februari 2012 har styrelsen haft möte för konstituering.

                                               & 1

Styrelse:

Ordförande              Kjell Nystöm

V ordförande           Stig Månsson

Kassör                     Anette Parup

Sekreterare              Hans Alexandersson

Ord. styrelsemedl    Crister Persson

Styerlsesuppl           Solweigh Persson, Astrid Mellbin

                                                & 2

Aktuell medlemsförteckning:

Ej erhållits då kassören ej närvarade. Medlemmars mejladresser önskvärda, efterfrågan ställs på kommande årsmöte 2013.

                                                 & 3

Sommaraktivitet:

Uppskjutes till vår/sommar 2013. Medel ska sökas för  torvupptagning.

                                                  & 4 

Samarbete med Hotspot Kölleröd:

Informera Hotspot Kölleröd om föreningens aktiviteter så de kommer med i deras kalendarium.

* Vårvandring den 12 maj 2012. Frågetävling samt priser.

* Blomstervandring 9 juni 2012. Lyby, Askebacken naturreservat

* Svampexkursion 22 september 2012. Fulltofta skog

                                                    & 5

Övriga frågor:

* Ev. fiskutsättning

* Ev. jaktförbud, tas upp nästa årsmöte 2013

* Ev. hemsida diskuterades. Behåller bloggen tills vidare.

* Ny spångbro diskuterades
    
                                   


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS