Aktiviteter 2015

2015-02-25

För 2015 är följande aktiviteter planerade:

 • 7 juni vårvandring kl. 10
 • 15 jul grillkväll kl. 18
 • 12 aug grillkväll kl. 18
 • 27 sep höstvandring kl. 10
 • 5 dec julgranshuggning kl. 11
Mera information följer, men skriv gärna redan nu in datumen i era almanackor.

Årsmötesprotokoll 2015


ÅrsmötesprotokollFarhults By och Mossars Samfällighetsförening2015-02-20Långaröds församlingshem


 1. Ordförande Kjell Nyström informerade om tilldelningen av Hörby kommuns miljöpris och att föreningen har blivit medlem i Sveriges Naturskyddsförening samt förklarade mötet för öppnat.
 2. Till mötesordförande valdes Kjell Nyström, till mötessekreterare valdes Anita Ullmann.
 3. Till justerare valdes Christer Linneau och Nils Olsson.
 4. Mötet godkände att kallelsen blivit behörigen utlyst.
 5. Ordförande läste upp 2014 års verksamhetsberättelse som godkändes och lades till handlingarna - se bilaga.
 6. Revisor Nils Olsson läste upp revisionsberättelsen för 2014 som godkändes och lades till handlingarna - se bilaga.
 7. Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
 8. Mötet beslutade att utöka antalet ledamöter till 5 ordinarie plus 3 ersättare.
 9. Till suppleanter på ett år omvaldes Kjell-Erik Björk och Anita Ullmann och nyvaldes Manne Granqvist. Till ordinarie ledamöter på två år omvaldes Anette Parup och Kjell Nyström, ordförande. Kvarstår ytterligare ett år Stig Månsson, Hans Alexandersson och Astrid Mellbin.
 10. Till revisorer på ett år omvaldes Nils Olsson och Håkan Mellbin. Till revisorssuppleant på ett år nyvaldes Claes Torstensson.
 11. Till ledamöter i festkommittén på ett år omvaldes Wincent Cedergren, Stig Månsson, Lia och Kjell Nyström, Ingrid och Astrid Mellbin, Solweigh och Crister Persson.
 12. Mötet beslutade att årsavgiften förblir oförändrat 100 kr per familj.
 13. För 2015 är följande aktiviteter planerade:
 • 7 juni vårvandring kl. 10
 • 15 jul grillkväll kl. 18
 • 12 aug grillkväll kl. 18
 • 27 sep höstvandring kl. 10
 • 5 dec julgranshuggning kl. 11


    14. Ordförande Kjell Nyström tackade medlemmar och styrelsen för det gångna året och avslutade           mötet.Farhult, 2015-02-20


Anita Ullmann Kjell Nyström
sekreterare ordförande


Christer Linneau Nils Olsson
justerare         justerare


Bilder från årsmötet 2015

2015-02-24

Nog kan det påstås att våra årsmöten är trivsamma! Ett stort tack till festkommittén för en underbar kväll och tack till Solweigh för fina bilder!

Mobila enheter: klicka här för att se bilder från kvällen!
 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS