Svampexkursion 22 sep 2012

2012-09-28

Höstens träff gick i svampens tecken och efter samling gick färden till Fulltofta skogar.

Trevlig och givande dag, trots lite sämre väder... men då trivs ju svamparna som bekant.


Projekt Torv

Projektmedel har sökts för kommande torvupptagning på gammalt vis och har beviljats.

Planeringsmöte har avhållits inom styrelsen den 20 sep 2012.

Röjning vid mossens damm kommer att ske vid fem olika tillfällen och frivilliga intresserade kan ta kontakt med Ordförande Kjell Nyström.

Det blir två heldagar, dels den14 okt och den 27 okt 2012. Ev förtäring kommer att erbjudas.

Dessutom har filmen från förra torvupptagningen visats i Bioladan på Kastanjegården Kölleröd, där ordförande informerade om vår förening, vilket resulterade i fler tillkommande medlemmar. Vi är nu uppe i ett 40-tal.

Konstitueringsmöte 22 april 2012

Efter årsmötet fredagen den 24 februari 2012 har styrelsen haft möte för konstituering.

                                               & 1

Styrelse:

Ordförande              Kjell Nystöm

V ordförande           Stig Månsson

Kassör                     Anette Parup

Sekreterare              Hans Alexandersson

Ord. styrelsemedl    Crister Persson

Styerlsesuppl           Solweigh Persson, Astrid Mellbin

                                                & 2

Aktuell medlemsförteckning:

Ej erhållits då kassören ej närvarade. Medlemmars mejladresser önskvärda, efterfrågan ställs på kommande årsmöte 2013.

                                                 & 3

Sommaraktivitet:

Uppskjutes till vår/sommar 2013. Medel ska sökas för  torvupptagning.

                                                  & 4 

Samarbete med Hotspot Kölleröd:

Informera Hotspot Kölleröd om föreningens aktiviteter så de kommer med i deras kalendarium.

* Vårvandring den 12 maj 2012. Frågetävling samt priser.

* Blomstervandring 9 juni 2012. Lyby, Askebacken naturreservat

* Svampexkursion 22 september 2012. Fulltofta skog

                                                    & 5

Övriga frågor:

* Ev. fiskutsättning

* Ev. jaktförbud, tas upp nästa årsmöte 2013

* Ev. hemsida diskuterades. Behåller bloggen tills vidare.

* Ny spångbro diskuterades
    
                                   


2012-09-15

Naturvandring med svamptema

Lördagen 
den 22 sept 2012 klockan 10.00
Tag med fika och ett glatt humör, ses vi på Torget i Önneköp.
Därifrån samåker vi till Fulltofta strövområde på vägen mot S.Rörum.


Grova skor eller stövlar krävs ev.

Vandringen tar c:a 2 tim. Förhoppningsvis hittar vi  svamp.           
 


                  
Hjärtligt välkomna!

Blomstervandring i Lyby

2012-06-11

Lördagen den 9 juni bjöd Farhults by o mosseförening in till en guidad vandring i naturreservatet Askebacken, som ligger i Lyby.

Vi var dussinet fullt samt våra två eminenta guider från Skogsvårdsstyrelsen/Länsstyrelsen : Holger och Kalle.

Vi gick genom skogen som doftade av ramslöken, på anvisad stig ut till stubbskottsängen och vidare ut till slåtterängen. På vägen åsåg vi gamla ekar med håligheter som var fyllda med mulm, vilket är torra delar från trädet blandat med exkrementer och annat dött. Mulmen skapar betingelse för diverse insekter.

Vissa blomster var överblommade och andra stod i full blom, medan några kommer inte förrän senare, vilket gör att det är intressant med besök här under hela säsongen.

Nyckelblomster eller orkideer såg vi tre arter av samt nattviol, troligen den grönvita. Andra blomster var rödblära, stinksyska, ormbär, gökblomster för att nämna några olika.

Vädret var med oss på denna vandring och avslutades med medhavd matsäck vid parkeringplatsen.


Jungru marie nycklar


Ängsnycklar


Rödblära


Fika

 2012

2012-05-13

Rapport från Vandringen 12 maj 2012


I samarbete med Hotspot Kölleröd

Vandring 12 maj 2012

2012-05-01

 Naturvandring på bymossen

  Lördagen
den 12 maj 2012 klockan 10.00
                   Tag med fika och ett glatt humör,    ses vi på mossen.
                   På programmet:  frågesport med fina vinster.
Denna vandring är ett extra arrangemang som
sker i samarbete med Hotspot Kölleröd.
Den på årsmötet beslutade orkideutflykten
blir lördagen den 9 juni kl 10.00. Samling på
                   torget i Önneköp.

           Hjärtligt välkomna! 
 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS