DECEMBER 2013

2013-12-12

Hej alla läsare och medlemmar!
 
 
I samarbete med Hotspot Kölleröd 2.0 och eventuellt tillsammans med Önneköps Byaförening, tänker vi planera för en kommande Hantverksdag med betoning på äldre tid.
 
 
Delar av styrelsen har träffat Eva Grip, projektledare, för att dra upp riktlinjer och förslag. Det finns ett aktuellt Leaderprojekt som heter Mer kontakt med historien, där just en av tänkta aktiviteter kan handla om hantverk från förr.
 
Inbjudan till områdets föreningsstyrelser samt aktörer i området har gått ut via Hotspot Kölleröd 2.0, Eva Grip, för en Inspirationsträff mån den 29 jan i Pärups bygdegård.
 
 
Vet du något som kan vara intressant eller känner du någon om äldre hantverk m m för detta projekt, kan ni ta kontakt med eva.grip@evagrip.se eller 0733-86 19 66
 
 
 
 Önskar Styrelsen

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS