2018-12-11Glöm inte att vi hugger vår gran nu på lördag!
Välkomna till Mossen och ta med kaffekorgen!

2018-11-21


Välkommen till årets granhuggning!
Lördag 15 december kl. 11.00 på Mossen.
Ta med kaffekorg och korv, vi tänder grillen!2018-09-13


Nu är det snart dags för vår traditionella Höstvandring.
Efter den senaste tidens nederbörd är det
säkert idé att ta med sig en svampkorg.
Vi har sett svamp i skogarna ...

Självklart skall du även ta med fikakorgen!

Välkomna!

2018-07-29


Grillkvällen den 8 augusti är inställd!
Hej!

Med tanke på rådande eldningsförbud och den extrema torra naturen som vi har nödgas vi att ställa in den planerade grillkvällen nu den 8 augusti. Vi tycker att detta är mycket tråkigt men vi måste naturligtvis respektera gällande förordningar och regler. 

Hälsningar från styrelsen

2018-07-03

Välkommen på Grillkväll!


På onsdag 11 juli är det dags för sommarens första grillkväll vid Mossen. Ladda pick-nickkorgen med korvar av alla slag och något gott att dricka till samt, varför inte, kaffetermosen och någon god kaka!
I goda grannars lag skall vi ha en trevlig kväll tillsammans!
Vi tänder grillen klockan 18.00.

Välkomna!

2018-05-27


Vi mötte våren i årets Vårvandring!


Ett 15-tal medlemmar och 5 hundar deltog i årets Vårvandring som i år leddes av Kjell Nyström. Vädrets makter stod oss bi och vi slapp regn trots hotande väderutsikter.
Kanske inte så många som vi hade hoppats på men, med tanke på att det är Mors Dag kan vi anta att flera var upptagna med att fira mödrar.

Vårens vandring den 27 maj

2018-05-19Dags för vår Vårvandring!


Söndag 27 maj är det alltså dags för årets Vårvandring. Vi samlas kl. 10.00 vid avtagsvägen till Mossen på Farhultsvägen kl. 10.00. I år får vi sällskap med Hörby kommuns kommunekolog 
Mikael Ulvholt. Ta med er Kaffekorg. 

Välkomna!

2018-05-07


Årets Vårvandring har fått ett nytt datum!

För att inte krocka med Önneköps Cykeltramp har vi flyttat årets Vårvandring till söndagen den 27 maj. Dagen efter trampet, det kan bli ett bra sätt att hantera eventuell träningsvärk.
Välkomna den 27 kl. 10.00!Nu har årets styrelse samlats och haft sitt första möte.

Torsdagen den 3 maj träffades vår styrelse för första gången efter årsmötet i början av mars. Vi sågs hemma hos Nils Magnus Angantyr och höll mötet i deras teorilokal. Till mötet kom även Anita Ullmann Kradjian för att lämna över alla dokument från de år som Anita arbetat som sekreterare. Anita gick även igenom skötseln av föreningens hemsida som Nils Magnus kommer att ta över från och med i år.
Hans ambition är att vi skall hinna med lite mer aktivitet här och därför efterlyser han/jag bilder och information av intresse eller bara som trevliga inlägg.

Vi vill också uppdatera våra adresslistor och därför ber vi er alla maila namn, adress samt mobilnummer och mailadress till nilsmagnusangantyr@gmail.com.
Tack på förhand för er hjälp! 
Nils Magnus

Protokoll årsmöte 2018


Hej!
Här kommer Protokollet från vårt Årsmöte som vi höll i Långaröds Församlingshem den 2.a mars 2018.


§ 1     Ordförande Kjell Nyström hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 2    Kjell Nyström valdes till mötets ordförande och till dess sekreterare valdes Nils Magnus Angantyr.

§ 3    Till justerare valdes Stig Månsson och Astrid Mellbin.

§ 4    Mötet förklarade att man godkände mötets utlysande.

§ 5     Mötets ordförande Kjell Nyström föredrog 2017 års verksamhetsberättelse som godkändes och lades till handlingarna.

§ 6    Föreningens kassör Anette Parup redogjorde för det ekonomiska läget 2017. Därefter läste föreningens revisor upp sin revisionsberättelse för årets ekonomi och föreslog mötet att bevilja föreningens styrelse ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7     Mötet beslutade om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

§ 8    I frågan om antalet styrelsemedlemmar och suppleanter beslutades att styrelsens antal fortsatt skall vara 5 ledamöter samt 3 suppleanter.

§ 9    Till styrelse för 2018 valdes följande personer:
          Håkan Eriksson på 2 år
          Hans Alexandersson på 2 år
          Nils Magnus Angantyr omval på 2 år
          Anette Parup kvar 1 år
          Kjell Nyström kvar 1 år
          Margareta Mårtensson, suppleant
          Magnus Jacobsson, suppleant
          Rick Abbenbroek, suppleant

§ 10  Till revisorer valdes:
          Jan Persson, Klas Torstensson och till revisorssuppleant Kjell-Erik Björk. 

§ 11   Till årets festkommitté valdes:
          Håkan Eriksson, Tina Carlsson, Magnus Jakobsson med sambo Angelica Linné, Christer Lineau, Stig Månsson, Astrid Mellbin samt Margareta Mårtensson som också är sammankallande.

§ 12   Mötet beslutade om medlemsavgiften för 2018 och att den fortsatt skulle vara 100 kr per hushåll/familj.

§ 13   Under övriga ärenden föredrog Kjell Nyström om möjligheten att bygga ett vindskydd vid Mossens grillplats samt rusta upp naturstigen i området. Som finansiering finns möjligheten till bidrag upp mot 90 % av kostnaden upp till taket 100 000 kr. Förslag och ritningar lades ut till närvarande vid mötets påseende. Inget beslutades i frågan men den kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.
         
Mötet fastslog och godkände också årets aktivitetslista som är:
26/5      Vårvandring med samling kl. 10.00. Kommer eventuellt att ändras p.g.a. krock med Cykeltrampet i Önneköp

11/7       Grillkväll från kl. 18.00.

8/8       Grillkväll från kl. 18.00.

23/9      Höstvandring med Tema Svamp. Samling kl. 10.00.

15/12     Julgranshuggning kl. 11.00.

Årsmöte 2018

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS