Sjököpssjön

Arbetet kring restaureringen av Sjököpssjön har tidigare skötts av en extern planeringsgrupp. Vid sitt möte den 09 juni 2015 beslutade mosseföreningens styrelse att bilda en sektion för Sjököpsprojektet inom mosseföreningen och att därför adjungera Ellen Stenman och Kajsa Åbjörnsson till styrelsen.

Till ledamöter i sektionen för Sjököpsprojektet utsågs Kjell Nyström, Stig Månsson, Manne Granqvist, Astrid Mellbin, Ellen Stenman, Kajsa Åbjörnsson och Anita Ullmann (kontaktperson).

Sjököpsprojektet beskrivs på den egna hemsidan >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS