DECEMBER 2013

2013-12-12

Hej alla läsare och medlemmar!
 
 
I samarbete med Hotspot Kölleröd 2.0 och eventuellt tillsammans med Önneköps Byaförening, tänker vi planera för en kommande Hantverksdag med betoning på äldre tid.
 
 
Delar av styrelsen har träffat Eva Grip, projektledare, för att dra upp riktlinjer och förslag. Det finns ett aktuellt Leaderprojekt som heter Mer kontakt med historien, där just en av tänkta aktiviteter kan handla om hantverk från förr.
 
Inbjudan till områdets föreningsstyrelser samt aktörer i området har gått ut via Hotspot Kölleröd 2.0, Eva Grip, för en Inspirationsträff mån den 29 jan i Pärups bygdegård.
 
 
Vet du något som kan vara intressant eller känner du någon om äldre hantverk m m för detta projekt, kan ni ta kontakt med eva.grip@evagrip.se eller 0733-86 19 66
 
 
 
 Önskar Styrelsen


2013-09-05


HÖSTVANDRING LÖRDAG DEN 7 SEP  2013, KL 10

 

FARHULTS BY OCH MOSSARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INBJUDER TILL

NATURVANDRING PÅ OCH RUNT BYMOSSEN I  FARHULT.

TAG MED FIKA OCH KLÄ ER I LÄMPLIG KLÄDSEL

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA  
                                                                        

MOSSEDAGEN DEN 15 JUNI 2013

2013-07-05

TACK TILLA ALLA SOM MEDVERKADE TILL ATT VI KUNDE GENOMFÖRA VÅR

MOSSEDAG. DET BLEV JUST SÅ BRA DET KUNDE MED ALLT OCH TUR MED

VÄDRET MED :)

tack till:

Folkmusikerna Mats Speleman och Åse Alexandersson

Maskinisterna Holger och Rikard

Hästförare Annelie och Iwe med fjordhästen Wilma

Lennart N och Magnus J från Skånska Pilbågegillet

Skryllegården för tipsfrågematerial

Önneköps Livs för förtäring, bl a Strömbecks goda grillkorv

Hotspot Kölleröd

Övriga frivilliga med diverse insatser

MEN ÄVEN NI TREVLIGA OCH INTRESSERADE BESÖKARE SOM KOM OCH

FICK EN UPPLEVELSE FRÅN ÄLDRE TIDERS TORVUPPTAGNING.

/ styrelsen


2013-05-20


FARHULTS BY OCH MOSSARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INBJUDER TILL MOSSEDAGEN - EN HISTORISK DAG I NATUREN

NÄR ? LÖRDAGEN DEN 15 JUNI, KL 10 - 15

VAR ? FARHULTS BYMOSSE


                               PROGRAM (ungefärliga tider)

10.00  Folkmusik med Mats Speleman och Åse Alexandersson

10.30  Torvupptagning

11.00  Äggakaga med lingonsylt och kaffe*

11.30  Naturstig med frågesport och friluftsaktiviteter**

12.30  Servering från grillen*

13.30  Torvupptagning

14.00  Kaffe med bulle*

*    All servering till självkostnadspris
**   Bl.a kommer det att finnas möjlighet att prova på blåsrör och lära mer om bågskytte från stenåldern till nutid. Samt vad kan finnas i dammen??

Parkering enligt anvisning

Vägbeskrivning: Utgå från Långaröds kyrka, följ sedan skylt mot Vallarum 2 km. Därefter finnner du en anvisning för parkering och skylt in mot mossen. Om du mot förmodan inte hittar ring 0733-200602 eller 0708-183895

                           VARMT VÄLKOMNA!

En bild från förra torvupptagningen 2007:Årsmöte 2013, den 1 mars

2013-02-19


Medlemmarna i Farhults by och mossars samfällighetsförening kallas till årsmöte i församlingshemmet i Långaröd, fredagen den 1 mars kl. 19.00

 

 Ärenden

 

a/ val av ordförande och sekreterare vid stämman
 
b/ val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 
c/ fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 
d/ styrelsens verksamhetsberättelse
 
e/ revisorernas berättelse
 
f/ fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 
g/ besluta om antal styrelseledamöter och suppleanter
 
h/ val av styrelseledamöter och suppleanter
    I tur att avgå Kjell Nyström, Anette Parup och Hans Alexandersson
    Kvarstående ytterligare ett (1) år, Crister Persson och Stig Månsson som ordinarie,
    Solweigh Persson och Astrid Mellbin som suppleanter, ett år
 
i/ val av två revisorer och suppleanter
 
j/ val av festkommitté
 
k/ beslut om årsavgift
 
l/ ärenden som styrelsen förelägger stämman samt övriga ärenden
 
m/ stämman avslutas med servering, pris 50:-
 
För förplägnadens skull, vill festkommittén att Du senast den 24 feb 2013 meddelar om du kommer..
Ring: 0415/601 36  Kjell Nyström
eller   0415/601 52 Wincent Cedergren
 
Nya medlemmar är välkomna!
 
Styrelsen presenterar programförslag till mossedagen den 15 juni 2013 med tema, Torvupptagning m m
 
 
 

 VÄLKOMNA!

 
Vinster till lotteriet mottages tacksamt!

 


 

 
                                                 
 
 
 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS