2009-05-15Det var mycket liv i dammen. En vattensalamander och mängder av en fiskart som vi tror är elritsa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS