Farhults By och Mossars Samfällighetsförening

2009-05-15


Torvbrytning på gammalt vis vid mossen.


Stig Månsson och ordföranden
Kjell Nyström i arbete.

Inga kommentarer:

 
FREE BLOGGER TEMPLATE BY DESIGNER BLOGS